In augustus 1818

kreeg Schendelbeke een wapenschild van de Nederlandse regering.

Het stelt twee waskloppers voor over een brug

welke de twee grote lijnwaadblekerijen van vroeger weergeven.

De brug is ongetwijfeld de Denderbrug.

Een groen takje duidt op het vele struikgewas dat hier aanwezig was.